Metoda Suzuki

SuzukiOpracowana przez wybitnego pedagoga, skrzypka Shinichi Suzuki, dla którego największą troską był rozwój dziecka.

Suzuki wierzył, że każde dziecko rodzi się obdarzone talentami, jednak kluczowe dla ich rozwoju jest stworzenie dziecku odpowiednich warunków.

Metoda zwana również Metodą Języka Ojczystego,
w myśl której każde dziecko perfekcyjnie i bez trudu opanowuje swój język. Została przeniesiona na grunt edukacji muzycznej
z uwzględnieniem opracowanej literatury, pozwalającej na naukę krok po kroku.

Jednak nauka nie jest celem samym w sobie. To jeden
z elementów wspierania ogólnego rozwoju intelektualnego
i manualnego dziecka a nade wszystko kształtowania dobrego
i wrażliwego człowieka o pięknym wnętrzu.

Z czym to się je?!
Czyli na czym polegają oraz jak wyglądają zajęcia.

Spotykamy się raz w tygodniu na zajęciach indywidualnych - nauczyciel, dziecko, rodzic, na maksymalnie 30 minut.
Zarówno w zajęciach indywidualnych jak i w nauce dziecka rodzic powinien brać aktywny udział.

Charakterystyczne dla metody są zajęcia grupowe, odbywające się dwa razy w miesiącu na maksymalnie 45 minut, dając możliwość wspólnego muzykowania, zabawy oraz pracy w grupie.

Co nas wyróżnia:

  • gramy ze słuchu zanim poznamy nuty,
  • codziennie słuchamy muzyki, której się uczymy,
  • zajęcia są dostosowane do wieku, indywidualnego tempa rozwoju oraz umiejętności dziecka,
  • korzystamy ze specjalnie opracowanych nut i płyt CD (które można zakupić na Sklep), wspólnych dla wszystkich dzieci Suzuki na całym świecie wykonując utwory m.in. J.S.Bacha, W.A.Mozarta oraz wielu innych słynnych kompozytorów,
  • gramy koncerty, jeździmy na ogólnopolskie
    i międzynarodowe warsztaty z udziałem światowej sławy pedagogów
Czy muszę kupić instrument?

Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu w odpowiednim rozmiarze, zarówno dla dziecka jak i dla rodzica na cały czas trwania nauki.

* Metoda Suzuki jest międzynarodowym systemem nauczania, o który w Polsce troszczy się polskie stowarzyszenie Centrum Edukacji Suzuki (CES), podlegające pod Europejskie Stowarzyszenie Suzuki (ESA). Osoby korzystające z metody stają się członkami wspierającym CES, co wiąże się z uiszczeniem opłaty członkowskiej (Członkowie Wspierający), której wysokość wynosi obecnie 70 zł rocznie.